Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

Eko-inżynieria Sp.z.o.o. Budujemy 20 Lat
współpracujemy przy realizacji największych inwestycji drogowych w kraju własna wytwórnia mas bitumicznych... własna kopalnia kruszyw.... nasza stacja paliw w Rąbczynie