Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

Eko-inżynieria Sp.z.o.o. Budujemy 20 Lat

EKO INŻYNIERIA


eko inżynieria

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii "EKO-INŻYNIERIA"

Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. jest firmą oferującą wachlarz specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budownictwa inżynieryjnego.

W obszarze zainteresowania oraz możliwości wykonawczych znajdują się:

  • oboty ziemne i odwodnieniowe,
  • żelbetowe monolityczne okrągłe i prostokątne zbiorniki dla oczyszczalni ścieków i na wodę pitną,
  • pompownie wód i ścieków,
  • kolektory i sieci kanalizacyjne,
  • magistrale i sieci wodociągowe,
  • roboty drogowe,
  • przeciski,
  • inspekcja kamerą TV kanałów.
  • czyszczenie sieci kanalizacyjnych
EKO INŻYNIERIA OSTRÓW WLKP.

Dla potrzeb wykonawstwa powyższych robót posiadamy własny sprzęt drobny, średni, ciężki a także środki transportowe i inne wyposażenie.
Firma nasza powstała w lutym 1994 r. Jej założycielami byli kierownictwo i pracownicy wydzielonej jednostki organizacyjnej kierownictwa robót przedsiębiorstwa państwowego PBIM „Inżynieria” w likwidacji. Nowopowstała firma przyjęła i kontynuowała roboty rozpoczęte przez przedsiębiorstwo macierzyste. Profil robót oferowany przez firmę jest kontynuacją zakresu robót firmy poprzedniej. Doświadczenia kierownictwa jak i pracowników nabyte w czasie wieloletniej pracy w poprzedniej firmie są przenoszone z pożytkiem do naszej spółki. Pracownikami naszej firmy są w większości pracownicy przyjęci z likwidowanej firmy państwowej.
Przedsiębiorstwo posiada płynność finansową i nie zalega z jakimikolwiek płatnościami. Ciągły wzrost produkcji pozwala na powiększenie i unowocześnienie możliwości wykonawczych firmy. Specyfiką naszej działalności jest prowadzenie budów w dużym oddaleniu od siedziby firmy.

W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby wykonane przez nas roboty odznaczały się wysoką jakością. Zwracamy uwagę na prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich prac zdając sobie sprawę, że to właśnie decyduje o jakości i trwałości obiektów czy konstrukcji. W celu utrzymania i doskonalenia jakości oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo usług wdrożyliśmy system zarządzania jakością EN ISO 9001 : 2008.
Numer rejestracyjny 75 100 6191.

Kończąc krótka informację o naszej firmie chcemy Państwa zapewnić, że jesteśmy w stanie wykonać powierzone roboty właściwie, jakościowo dobrze i terminowo. Znajduje to odzwierciedlenie w naszych referencjach. Wyrażamy nadzieję, że Państwo przekonają się, że jesteśmy firmą, której można bez obaw zlecić większe czy mniejsze roboty inżynieryjne.

Zarząd
PBI "EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o.o.

Powiększ

Powiększ