Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

Eko-inżynieria Sp.z.o.o. Budujemy 20 Lat

ISO - CELE I POLITYKA


eko inżynieria


Posiadamy niecertyfikowany system zarządzania jakością,
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.


Naszymi celami są:

- Satysfakcja naszego Klienta.
- Zapewnienie wykonawstwa z materiałów najwyższej jakości.
- Poszerzanie rynków działalności.
- Uzyskanie i utrzymanie potwierdzającego wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością.

Realizacja postawionych celów odbywa się poprzez:
- Bieżące rozszerzanie oferty handlowej , a tym samym kompleksową obsługę klientów.
- Inwestowanie w odpowiedzialny i kompetentny personel.
- Weryfikację dostawców oraz bieżące monitorowanie jakości dostaw.
- Stałe dążenie do doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa oraz innowacji metod pracy oraz pozyskania nowych rynków.
- Wdrożenie systemu i ciągłe doskonalenie funkcjonującego Systemu Jakości zgodnego z normą ISO 9001 : 2008

Przedsiębiorstwo realizując usługi, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku w zakresie:
budowy wodociągów (ujęcia wody , magistrale wodociągowe) budowy kanalizacji (kolektory ,przepompownie , rurociągi tłoczne, oczyszczalnie ścieków) wykonawstwa innych robót inżynieryjno-budowlanych Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji dla inwestorów (klientów), jak również zapewnienie przedsiębiorstwu rynku zbytu na wykonywane usługi. Zdajemy sobie sprawę, że jedyną drogą prowadzącą do sukcesu przedsiębiorstwa jest identyfikowanie go z jakością oferowanych usług i rzetelnością wykonawstwa wiedza, wysokiej jakości kasy materiały i właściwe wyposażenie techniczne dadzą świadectwo o naszym przedsiębiorstwie dla potencjalnych inwestorów (klientów).

Nasz cel realizujemy poprzez:
- zaznajamianie się z nowymi technologiami wykonawstwa, ich wdrażanie, a tym samym uzyskanie wysokiego poziomu realizowanych zadań.
- rozszerzanie zakresu działalności pozwalającej na oferowanie usług kompleksowych, celem uzyskania dodatkowej gwarancji spełnienia oczekiwań i wymagań inwestora (klienta)
- stosowanie ocen dostarczonych materiałów, a w związku z tym ich właściwego wyboru
- szkolenia personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji i podniesienia wiedzy technicznej
- motywowanie do wykonywania prac poprawnych jakościowo .

Odpowiedzialność za jakość rozkłada się na każdego pracownika poprzez właściwy podział zadań ikompetencji. Natomiast Zarząd przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie, utrzymywanie i doskonalenie polityki jakości oraz zapewnienie stosowanych środków.